Parallel
1
1Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.
Förödelse och hungersnöd
2Hör på, ni äldste!
Lyssna, alla som bor i landet!
Har något sådant förut hänt,
i era dagar eller era fäders?
3Ni skall berätta det för era barn,
och de skall berätta det för sina,
och deras barn för nya släkten:
4vad gräshopporna lämnade kvar
åt gräsgnagarna upp,
vad gräsgnagarna lämnade kvar
åt gräsbitarna upp,
vad gräsbitarna lämnade kvar
åt gräsätarna upp.
5Vakna, ni rusiga, och gråt,
alla ni drinkare, klaga!
Det nya vinet får ni aldrig smaka.
6Ett folk drar fram över mitt land,
oräkneligt och mäktigt.
Det har tänder som ett lejon,
bett som en lejoninna.
7Det har härjat min vingård
och skövlat mina fikonträd.
Barken är avskalad och bortsliten,
grenarna lyser vita.
8Klaga som jungfrun i sorgdräkt
över sin ungdoms brudgum!
9Matoffer och dryckesoffer
har upphört i Herrens hus.
Herrens tjänare, prästerna, sörjer.
10Fälten är förödda,
jorden ligger sörjande,
ty säden är förstörd,
vinet torkar bort
och oljan sinar.
11Bönderna står bestörta
och vinodlarna jämrar sig
för vetets och kornets skull,
ty åkerns skörd är förlorad,
12vinstocken har vissnat
och fikonträdet tynar bort.
Granatträd, palmer och äppelträd,
alla markens träd är förtorkade,
och människors glädje har vissnat.
13Klä er i sorgdräkt och klaga, präster,
höj jämmerrop, ni som tjänar vid altaret!
Gå dit in, Guds tjänare,
och vaka i sorgdräkt,
ty er Guds hus har berövats
matoffer och dryckesoffer.
14Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla de äldste
och alla som bor i landet
att samlas i Herrens, er Guds, hus.
Ropa till Herren i er nöd.
15Ack, denna dag!
Ja, Herrens dag är nära,
den kommer med våld från den Väldige.
16Inför våra ögon försvinner födan
och från vår Guds hus jublet och glädjen.
17Utsädet torkar under jordkokorna,
förrådshusen är övergivna
och ladorna i spillror.
All gröda är förstörd.
18Hör hur boskapen stönar!
Kor och oxar irrar omkring,
det finns inget bete för dem.
Även fårhjordarna plågas.
19Till dig, Herre, ropar jag,
ty utmarkens beten har elden förtärt,
en låga har bränt alla markens träd.
20Även de vilda djuren ropar till dig,
ty bäckarna har torkat ut
och utmarkens beten har elden förtärt.