Hebreerbrevet 11:1-3

Hebreerbrevet 11:1-3 B2000

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.
B2000: Bibel 2000
Share

Hebreerbrevet 11:1-3

Share