Salm 136:25

Salm 136:25 ABG1992

A tha a’ tabhairt bìdh do gach feòil, oir gu bràth mairidh a thròcair.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share