Salm 136:21

Salm 136:21 ABG1992

Agus a thug am fearann mar oighreachd, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share