Xa-cha-ri 7:6

Xa-cha-ri 7:6 VIE2010

Khi các ngươi ăn uống, chẳng phải các ngươi vì mình mà ăn uống hay sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 7:6