Xa-cha-ri 7:12

Xa-cha-ri 7:12 VIE2010

Chúng làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã truyền phán bởi Thần Ngài, qua các nhà tiên tri thời xưa. Vì vậy, có cơn thịnh nộ rất lớn đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share