Xa-cha-ri 7:10

Xa-cha-ri 7:10 VIE2010

Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, khách tạm trú, hay là kẻ nghèo khó. Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em mình.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share