Xa-cha-ri 7:1

Xa-cha-ri 7:1 VIE2010

Trong năm thứ tư triều vua Đa-ri-út, vào ngày mồng bốn tháng chín, tức là tháng Kít-lêu, có lời Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share