Xa-cha-ri 2:1

Xa-cha-ri 2:1 VIE2010

Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và nầy, có một người cầm dây đo trong tay.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share