Xa-cha-ri 11:3

Xa-cha-ri 11:3 VIE2010

Hãy nghe, có tiếng khóc than của những kẻ chăn chiên! Vì vẻ huy hoàng của chúng đã bị tàn phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử tơ! Vì niềm kiêu hãnh của Giô-đanh đã bị tiêu tan.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 11:3