Xa-cha-ri 11:2

Xa-cha-ri 11:2 VIE2010

Hỡi cây thông, hãy khóc than vì cây bá hương đã ngã xuống, Những cây tốt đẹp đã bị tàn phá. Hỡi cây sồi ở Ba-san, hãy khóc than, Vì rừng rậm đã bị đốn ngã.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 11:2