Xa-cha-ri 1:20

Xa-cha-ri 1:20 VIE2010

Kế đến, Đức Giê-hô-va cho tôi thấy bốn người thợ rèn.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 1:20