Tít 1:7

Tít 1:7 VIE2010

Vì là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải không chê trách được; người ấy phải không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo và không tham lợi bất chính
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share