Tít 1:11

Tít 1:11 VIE2010

Vì lợi lộc thấp hèn, họ đã dạy những điều không nên dạy, gây đổ vỡ toàn bộ gia đình người khác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share