Rô-ma 10:7

Rô-ma 10:7 VIE2010

hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ từ cõi chết lên.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share