Rô-ma 10:3

Rô-ma 10:3 VIE2010

Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share