Rô-ma 10:2

Rô-ma 10:2 VIE2010

Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share