Khải Huyền 3:8

Khải Huyền 3:8 VIE2010

‘Ta biết các công việc của con. Nầy, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share