Khải Huyền 3:18

Khải Huyền 3:18 VIE2010

Vì thế, Ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để con trở nên giàu có; mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra, và mua thuốc xức mắt xức vào mắt con để con thấy được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share