YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 95

95
Tác giả kêu gọi mọi người thờ phượng và vâng lời Chúa
1Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va,
Cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta.
2Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ,
Và reo mừng hát ca ngợi Ngài.
3Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại,
Là Vua cao cả trên tất cả các thần.
4Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài;
Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài.
5Biển thuộc về Ngài vì chính Ngài đã dựng nên nó;
Còn đất khô do tay Ngài nắn thành.
6Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va;
Hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!
7Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta:#Hê 3:15; 4:7.#Hê 3:7-11.
Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài
Và là chiên do tay Ngài dìu dắt.
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8Thì chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba,#Xuất 17:1-7; Dân 20:2-13.
Như ngày Ma-sa trong hoang mạc.
9Là nơi tổ phụ các ngươi đã thử Ta,
Dò xét Ta và thấy công việc Ta.
10Trong bốn mươi năm, Ta ghê tởm thế hệ nầy,
Ta phán: “Đó là một dân có lòng lầm lạc,
Chẳng nhận biết đường lối Ta.”
11Vì thế, Ta nổi giận mà thề rằng:#Dân 14:20-23; Phục 1:34-36; 12:9-10; Hê 4:3,5.
“Họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của Ta.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy