Thi Thiên 93:3

Thi Thiên 93:3 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên, Đại dương gầm thét; Biển cả trỗi tiếng ầm ầm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.