Thi Thiên 9
VIE2010

Thi Thiên 9

9
Cảm tạ đức công chính của Đức Chúa Trời
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Mút-la-bên”
1Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.
2Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài;
Con sẽ ca tụng danh của Ngài.
3Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước,
Chúng vấp ngã và bị hủy diệt.
4Vì Chúa bênh vực quyền lợi chính đáng của con;
Chúa ngồi trên ngai mà phán xét công minh.
5Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,
Vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng.
6Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời;
Chúa phá đổ các thành của chúng;
Ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi.
7Nhưng Đức Giê-hô-va cai trị đời đời;
Ngài thiết lập ngôi mình để phán xét.
8Ngài sẽ phán xét thế gian theo sự công chính,
Lấy lẽ công bằng mà xét xử các dân.
9Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức,
Là chốn nương thân trong lúc gian truân.
10Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài,
Vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.
11Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va là Đấng ngự tại Si-ôn!
Hãy loan báo công việc Ngài giữa các dân.
12Vì Đấng báo thù huyết nhớ đến kẻ khốn cùng;
Ngài không quên tiếng kêu cứu của họ.
13Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con!
Xin đoái xem nỗi đau khổ do kẻ thù con gây nên;
Ngài là Đấng đem con lên khỏi cổng sự chết,
14Để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa;
Tại cổng thành Con Gái Si-ôn,
Con vui mừng về sự giải cứu của Ngài.
15Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã đào;
Chân của chúng mắc vào lưới mà chúng đã giăng.
16Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý;
Kẻ ác bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài. (Hi-gai-ôn. Sê-la)
17Kẻ ác phải đi vào âm phủ,
Tất cả các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.
18Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn,
Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.
19Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy! Đừng để người phàm thắng thế;
Nguyện các nước bị phán xét trước mặt Ngài.
20Lạy Đức Giê-hô-va, xin khiến chúng sợ hãi.
Nguyện các dân biết rằng họ chỉ là người phàm. (Sê-la)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.