Thi Thiên 87:7

Thi Thiên 87:7 VIE2010

Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: “Mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:7