Thi Thiên 76:7

Thi Thiên 76:7 VIE2010

Chính mình Chúa thật đáng sợ; Cơn giận Chúa vừa nổi lên, Ai đứng nổi trước mặt Chúa?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:7