Thi Thiên 76:4

Thi Thiên 76:4 VIE2010

Chúa rực rỡ, oai nghi Trở về từ các núi chiến lợi phẩm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:4