Thi Thiên 74
VIE2010

Thi Thiên 74

74
Lời than thở vì đất nước bị tàn phá
Huấn ca của A-sáp
1Đức Chúa Trời ôi! Vì sao Chúa bỏ chúng con luôn luôn?
Tại sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Ngài?
2Xin nhớ lại hội mà Chúa đã lập từ xưa,
Bộ tộc mà Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp của Ngài;
Cũng xin nhớ đến núi Si-ôn là nơi Chúa đã ngự.
3Xin Chúa quá bước đến những nơi đổ nát hoàn toàn:
Kẻ thù đã phá hủy hết mọi vật trong nơi thánh.
4Các cừu địch Chúa gầm thét giữa nơi hội họp;
Chúng dựng cờ lên để làm dấu hiệu.
5Chúng giống như người đốn cây cầm rìu giơ lên
Chặt đám rừng rậm kia.
6Bây giờ chúng dùng rìu và búa
Đập bể tất cả vật chạm trổ.
7Chúng đã phóng hỏa đốt nơi thánh của Chúa,
Triệt hạ và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài.
8Chúng tự nhủ: “Chúng ta hãy nghiền nát chúng.”
Chúng đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ.
9Chúng con chẳng còn thấy các dấu lạ,
Cũng không còn nhà tiên tri nào nữa;
Và giữa chúng con cũng chẳng ai biết việc nầy sẽ kéo dài bao lâu.
10Đức Chúa Trời ôi! Kẻ chống nghịch sẽ sỉ nhục Ngài cho đến chừng nào?
Kẻ thù cứ xúc phạm danh Ngài mãi sao?
11Sao Chúa rút tay lại, tức là tay phải của Ngài?
Xin vung tay ra và tiêu diệt chúng đi!
12Dầu vậy, từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời là Vua của con
Ngài thi hành sự cứu rỗi trên khắp đất.
13Chúa đã dùng quyền năng Ngài mà rẽ biển ra,#Xuất 14:21.
Đập nát đầu của quái vật dưới nước.
14Chúa chà nát đầu Lê-vi-a-than,#74:14 Xem chú thích ở Gióp 3:8.#Gióp 41:1; Thi 104:26; Êsai 27:1.
Ban nó làm thực phẩm cho dân#74:14 Ctd: muông thú. sống trong hoang mạc.
15Chúa khiến suối và khe phun nước,
Và làm cho các sông lớn phải cạn khô.
16Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng thuộc về Chúa;
Ngài đã thiết lập mặt trăng#74:16 Ctd: các tinh tú. và mặt trời.
17Chúa đã định các ranh giới của đất,
Làm nên mùa hè và mùa đông.
18Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng kẻ thù đã sỉ nhục,
Và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài.
19Xin chớ phó sinh mạng bồ câu của Chúa cho loài dã thú;
Cũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng, là dân Chúa.
20Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài,
Vì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành.
21Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn;
Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài.
22Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài.
Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài.
23Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa,
Sự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010