Thi Thiên 74:7

Thi Thiên 74:7 VIE2010

Chúng đã phóng hỏa đốt nơi thánh của Chúa, Triệt hạ và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:7