Thi Thiên 74:5

Thi Thiên 74:5 VIE2010

Chúng giống như người đốn cây cầm rìu giơ lên Chặt đám rừng rậm kia.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:5