Thi Thiên 74:4

Thi Thiên 74:4 VIE2010

Các cừu địch Chúa gầm thét giữa nơi hội họp; Chúng dựng cờ lên để làm dấu hiệu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:4