Thi Thiên 74:3

Thi Thiên 74:3 VIE2010

Xin Chúa quá bước đến những nơi đổ nát hoàn toàn: Kẻ thù đã phá hủy hết mọi vật trong nơi thánh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:3