Thi Thiên 74:21

Thi Thiên 74:21 VIE2010

Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn; Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:21