Thi Thiên 74:19

Thi Thiên 74:19 VIE2010

Xin chớ phó sinh mạng bồ câu của Chúa cho loài dã thú; Cũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng, là dân Chúa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:19