Thi Thiên 74:15

Thi Thiên 74:15 VIE2010

Chúa khiến suối và khe phun nước, Và làm cho các sông lớn phải cạn khô.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share