Thi Thiên 74:14

Thi Thiên 74:14 VIE2010

Chúa chà nát đầu Lê-vi-a-than, Ban nó làm thực phẩm cho dân sống trong hoang mạc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share