Thi Thiên 74:11

Thi Thiên 74:11 VIE2010

Sao Chúa rút tay lại, tức là tay phải của Ngài? Xin vung tay ra và tiêu diệt chúng đi!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:11