Thi Thiên 74:1

Thi Thiên 74:1 VIE2010

Đức Chúa Trời ôi! Vì sao Chúa bỏ chúng con luôn luôn? Tại sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Ngài?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:1