Thi Thiên 71
VIE2010

Thi Thiên 71

71
Lời cầu nguyện của người cao tuổi
1Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài;
Xin đừng bao giờ để con bị hổ thẹn.
2Xin lấy đức công chính của Chúa mà cứu chuộc con và giải thoát con;
Xin nghiêng tai qua con và cứu con.
3Xin Chúa làm vầng đá để con nương náu
Là nơi để con được vào đó luôn luôn;
Xin Chúa ra lệnh cứu con
Vì Chúa là vầng đá và là đồn lũy của con.
4Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu con khỏi tay kẻ độc ác,
Và khỏi tay kẻ bất chính cùng người hung bạo.
5Vì, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Ngài là niềm hi vọng
Và là sự tin cậy của con từ thuở thanh xuân.
6Con nương tựa nơi Chúa từ lúc mới ra đời;
Chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ.
Con sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn.
7Con trở nên điềm gở cho nhiều người;
Nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền của con.
8Miệng con đầy lời ngợi ca Chúa,
Hằng ngày con luôn tôn vinh Ngài.
9Xin Chúa đừng từ bỏ con trong lúc già cả;
Cũng đừng lìa khỏi con khi sức lực hao mòn.
10Vì kẻ thù nói nghịch con,
Những kẻ rình rập mạng sống con âm mưu với nhau.
11Chúng nói: “Đức Chúa Trời đã bỏ hắn
Hãy đuổi theo và bắt hắn,
Vì chẳng có ai giải cứu hắn cả.”
12Đức Chúa Trời ôi! Xin chớ đứng xa con;
Đức Chúa Trời con ôi! Xin mau mau đến giúp đỡ con.
13Nguyện kẻ thù của con phải hổ thẹn và bị tiêu diệt;
Nguyện kẻ nào tìm cách hãm hại con
Bị bao phủ bằng sỉ nhục và nhuốc nhơ.
14Nhưng con sẽ hi vọng luôn luôn
Và ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm.
15Miệng con sẽ thuật lại sự công chính của Chúa,
Hằng ngày con rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài,
Vì con không biết phải kể sao cho xiết.
16Con sẽ đến ca ngợi các việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va;
Con sẽ nhớ đến đức công chính của Chúa,
Và chỉ nhớ đến đức công chính của Ngài mà thôi.
17Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân,
Cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài.
18Lạy Đức Chúa Trời, dù khi con đã già và tóc bạc rồi,
Xin Chúa đừng từ bỏ con
Cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau,
Và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp.
19Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Chúa
Cao đến tận trời.
Chính Ngài đã làm những công việc vĩ đại,
Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài?
20Chúa là Đấng đã làm cho chúng con thấy vô số gian truân, đắng cay,
Ngài sẽ khiến chúng con được sống lại
Và đem chúng con lên
Khỏi vực sâu của đất.
21Chúa sẽ gia thêm sự tôn trọng cho con,
Và trở lại an ủi con.
22Lạy Đức Chúa Trời của con, con cũng sẽ dùng đàn lia mà ca ngợi Chúa,
Tôn vinh sự thành tín của Ngài.
Lạy Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Con sẽ dùng đàn hạc mà ca tụng Ngài.
23Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa,
Vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc.
24Suốt ngày lưỡi con cũng sẽ thuật lại sự công chính của Chúa
Vì những kẻ tìm cách hại con
Đã bị xấu hổ và nhục nhã.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010