Thi Thiên 7:9

Thi Thiên 7:9 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời công chính, Là Đấng dò xét lòng dạ loài người, Xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ Nhưng làm vững bền người công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share