Thi Thiên 7:6

Thi Thiên 7:6 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy và nổi giận; Xin chống lại cơn giận hoảng của kẻ thù con. Xin thức dậy mà giúp đỡ con; Ngài đã định sự phán xét rồi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share