Thi Thiên 7:5

Thi Thiên 7:5 VIE2010

Thì con đáng bị kẻ thù đuổi kịp, Giày đạp mạng sống con dưới đất, Và vùi dập danh dự con trong tro bụi. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share