Thi Thiên 7:4

Thi Thiên 7:4 VIE2010

Nếu con lấy ác trả cho người sống hòa thuận với con Và cướp bóc kẻ thù con vô cớ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share