Thi Thiên 7:3

Thi Thiên 7:3 VIE2010

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều ấy, Và nhúng tay vào việc bất chính
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share