Thi Thiên 7:2

Thi Thiên 7:2 VIE2010

Kẻo chúng xé con như sư tử xé mồi, Và phân thây con ra từng mảnh mà không ai giải cứu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share