Thi Thiên 7:17

Thi Thiên 7:17 VIE2010

Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài, Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share