Thi Thiên 7:16

Thi Thiên 7:16 VIE2010

Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn. Và sự bạo hành giáng trên trán hắn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share