Thi Thiên 7:14

Thi Thiên 7:14 VIE2010

Kìa kẻ dữ cưu mang gian ác, Hoài thai hiểm độc, Và sinh ra dối trá.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share