Thi Thiên 7:13

Thi Thiên 7:13 VIE2010

Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt Và làm những mũi tên bằng lửa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share