Thi Thiên 7:1

Thi Thiên 7:1 VIE2010

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con nương náu mình nơi Ngài; Xin cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con, và giải thoát con
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 7:1