Thi Thiên 69
VIE2010

Thi Thiên 69

69
Cầu xin Chúa giải cứu khi gặp hoạn nạn
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Hoa huệ”
1Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con,
Vì những dòng nước đã ngập đến cổ con.
2Con bị lún trong bùn sâu
Và bị hỏng chân.
Con bị chìm trong nước sâu,
Dòng nước cuốn trôi con.
3Con kêu lên, mệt lả,
Họng con khô khốc,
Mắt con hao mòn
Khi trông đợi Đức Chúa Trời của con.
4Những kẻ ghen ghét con vô cớ#Thi 35:19; Gi 15:25.
Nhiều hơn số tóc trên đầu con;
Những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con;
Con phải bồi thường vật mà con không ăn cắp.
5Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại của con,
Các tội lỗi của con không giấu được Chúa.
6Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Nguyện những người trông đợi Chúa không bị hổ thẹn vì cớ con;
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi!
Nguyện những người tìm kiếm Chúa không bị sỉ nhục vì cớ con.
7Vì cớ Chúa mà con mang điều nhục nhã
Và sự hổ thẹn bao phủ mặt con.
8Con trở nên một kẻ xa lạ đối với anh em con,
Một người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ con.
9Vì sự sốt sắng về Nhà Chúa thiêu đốt con,#Gi 2:17; Rô 15:3.
Nỗi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên con.
10Khi con khóc lóc và kiêng ăn để ép linh hồn
Thì chúng lại lăng nhục con.
11Khi con lấy vải sô làm áo mặc
Thì con trở nên trò cười đối với chúng.
12Những kẻ ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con,
Và con trở thành câu hát chế nhạo của bọn say rượu.
13Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ dịp tiện nầy mà con cầu nguyện cùng Ngài.
Đức Chúa Trời ôi! Theo sự thương xót lớn lao của Chúa và theo chân lý cứu rỗi của Ngài,
Xin đáp lời con.
14Xin cứu con khỏi vũng bùn,
Đừng để con lún sâu trong đó.
Nguyện con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con
Và khỏi dòng nước sâu.
15Nguyện dòng nước không cuốn trôi con,
Vực thẳm không nuốt lấy con,
Hầm sâu không khép miệng chôn con trong đó.
16Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con vì sự nhân từ Ngài là tốt lành;
Tùy lòng thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại cùng con.
17Xin Chúa đừng ẩn mặt cùng đầy tớ Chúa,
Vì con đang gặp gian truân;
Xin mau mau đáp lời con.
18Cầu xin Chúa đến gần linh hồn con và cứu chuộc con,
Vì cớ kẻ thù của con, xin giải cứu con.
19Chúa biết nỗi sỉ nhục,
Hổ thẹn và nhuốc nhơ của con;
Các kẻ thù của con đều ở trước mặt Chúa.
20Lòng con tan nát vì bị sỉ nhục,
Và con thật khốn khổ.
Con trông sự cảm thông mà chẳng thấy,
Con tìm người an ủi mà chẳng gặp.
21Chúng lấy mật đắng làm thức ăn cho con.#Mat 27:48; Mác 15:36; Lu 23:26; Gi 19:28-29.
Và cho con uống giấm khi khát nước.
22Mong cho bàn tiệc của chúng trở nên cái bẫy cho chúng;#Rô 11:9-10.
Và tế lễ của chúng trở thành cái lưới cho bạn bè chúng.
23Mong mắt chúng bị mù đi, không nhìn thấy được,
Và lưng chúng mãi mãi cong khom.#Rô 11:9-10.
24Xin đổ cơn thịnh nộ Chúa trên chúng.
Khiến lửa giận của Ngài bắt kịp chúng.
25Mong chỗ ở chúng bị hoang tàn,#Công 1:20.
Chẳng còn ai ở trong trại chúng nữa.
26Vì chúng bắt bớ kẻ bị Chúa đánh
Và thuật lại nỗi đau đớn của người mà Chúa đã làm bị thương.
27Xin Chúa trừng phạt tội ác chồng chất của chúng;
Đừng cho chúng hưởng sự công chính của Chúa.
28Xin xóa tên chúng khỏi sách sự sống,#Xuất 32:32-33; Khải 3:5; 13:8; 17:8.
Và đừng ghi tên chúng vào danh sách những người công chính.
29Con bị khốn khổ và đau đớn;
Đức Chúa Trời ôi! Nguyện sự cứu rỗi của Chúa bảo vệ con.
30Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời;
Lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
31Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn tế lễ bằng bò đực,
Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ.
32Những người khiêm nhường sẽ thấy điều đó và vui mừng;
Còn các ngươi là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi tràn đầy sức sống.
33Vì Đức Giê-hô-va lắng nghe những người thiếu thốn,
Và không khinh dể con dân Ngài đang bị tù.
34Nguyện trời, đất, biển
Và các loài sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài.
35Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn
Và xây lại các thành của Giu-đa.
Con dân Ngài sẽ sống ở đó và chiếm hữu nó.
36Dòng dõi các đầy tớ Ngài sẽ thừa hưởng nó;
Và ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại nơi ấy.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010