Thi Thiên 63
VIE2010

Thi Thiên 63

63
Linh hồn khát khao Chúa được thỏa nguyện#I Sa 23:14.
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông đang ở hoang mạc Giu-đa
1Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con,
Con hết lòng tìm cầu Chúa#63:1 Đầu vế nầy, một vài bản dịch có thêm nhóm từ: vừa sáng hoặc: ngay từ rạng đông.
Như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước.
Linh hồn con khát khao Chúa,
Thân thể con mong ước Ngài.
2Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh.
Chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài.
3Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống.
Môi con sẽ ca ngợi Ngài.
4Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con;
Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
5Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ;
Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.
6Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa,
Và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.
7Vì Chúa đã giúp đỡ con,
Và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài.
8Linh hồn con bám chặt lấy Chúa;
Tay phải Chúa nâng đỡ con.
9Những kẻ tìm hại mạng sống con
Sẽ sa xuống vực sâu của đất.
10Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm,
Làm mồi cho chó rừng.
11Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời;
Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào.
Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010